Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Refugee Studies με τίτλο “Safety, Health and Trauma among newly arrived refugees in Greece