Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, με θέμα: “Κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισότητες στα ευρωπαϊκά κράτη την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Μια εμπειρική συγκριτική ανάλυση