Η Άννα Τριανταφυλλίδου συμμετέχει σε κοινή πρωτοβουλία επτά επιστημόνων και εκπροσώπων μεταναστευτικών οργανώσεων προτείνοντας λύσεις στην νέα κρίση της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.