Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης ήταν εισηγητής στη συζήτηση με θεμα την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών σνυνθηκων που διοργανώθηκε στα πλαίσια του Ideas Lab στις 26 Φεβρουαρίου 2015 στις Βρυξέλλες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.