Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε στο δεύτερο Πιλοτικό Σχεδιασμό και στη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού προγράμματος APPRAISE από  τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου 2022.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία του Τορίνο, όπου συγκεντρώθηκαν ερευνητικοί και τεχνικοί εταίροι, τελικοί χρήστες καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς.

Κατά τη διάρκεια της 3ήμερης συνάντησης έγιναν πολλές χρήσιμες συζητήσεις και αντλήθηκαν εποικοδομητικά σχόλια σχετικά με τα πιλοτικά προγράμματα και τις τεχνολογίες του έργου από τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώθηκε επίσης μεγάλη πρόοδος από την ομάδα του έργου και οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες των πιλοτικών έργων.

Ως επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας2 για Κοινωνικά, Νομικά, Ηθικά Θέματα και Θέματα Απορρήτου, η κα Ειρήνη Κερεμίδου εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ παρουσίασε εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ τους ηθικούς και νομικούς περιορισμούς ανά πιλοτικό σχεδιασμό.

Εξερευνήστε τον κόσμο του APPRAISE εδώ.