Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος έγραψε μια βιβλιοκριτική, στο επιστημονικό περιοδικό Comparative Southeast European Studies, για το νέο βιβλίο που επιμελήθηκαν οι S. Bianchini και E. Meka με τίτλο: ‘The Challenges of Democratization and Reconciliation in the Post-Yugoslav Space‘ στην οποία αναλύει τις προκλήσεις για τη δημοκρατία στα κράτη που προέκυψαν μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.