Το ΕΛΙΑΜΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη ερευνητών/συνεργατών για το Παρατηρητήριο για την Κρίση, το οποίο λειτουργεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος. Η ανταπόκριση στην προκήρυξη θέσεων εργασίας για το Παρατηρητήριο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 3 Δεκεμβρίου 2012, ήταν εντυπωσιακή, τόσο ως προς τον όγκο των αιτήσεων (ελήφθησαν 390 αιτήσεις), όσο και ως προς την ποιότητα τους. Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, επιλέχθηκε περιορισμένος αριθμός υποψηφίων (short list), οι οποίοι κλήθηκαν σε συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής. Η επιτροπή αποτελείτο από τους Λουκά Τσούκαλη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, Αχιλλέα Μητσό, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρώην Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, και Νίκο Κουτσιαρά, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων, η επιτροπή προχώρησε στην τελική αξιολόγηση της και κατέληξε στην πλήρωση των θέσεων εργασίας ως εξής:

  • Ερευνητής Υπεύθυνος για το Παρατηρητήριο (πλήρους απασχόλησης):

Δημήτριος Χ. Κατσίκας, Λέκτορας υ.δ., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, PhD London School of Economics.

  • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (πλήρους απασχόλησης) :

Κυριάκος Φιλίνης, Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Επιστημονικός Συνεργάτης (μερικής απασχόλησης):

Νίκος Χρυσολωράς, Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής στις Βρυξέλλες, PhD London School of Economics.

Εκκρεμεί η πλήρωση μιας θέσεως Επιστημονικού Συνεργάτη μερικής απασχόλησης. Το Παρατηρητήριο για την Κρίση έχει ξεκινήσει την λειτουργία του από την 1η Ιανουαρίου 2013.