Ετήσια Διάλεξη του Hawke EU Centre του University of South Australia με θέμα: «Έχει μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Σύνδεσμος: http://www.unisa.edu.au/Research/Hawke-EU-Centre-for-Mobilities-Migrations-and-Cultural-Transformations/News/Media-Release22/#.W1CgdNUzbIU