Έναρξη διδασκαλίας στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Παρισιού, Sciences Po. Ο τίτλος του μαθήματος για μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι Μεγάλες Προκλήσεις και Πολιτικές Επιλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Φεβρουάριος 2018.