Άρθρο με τίτλο ‘L’épopée de la baie de Piran‘ της Εμμανουέλας Δούση στο Annuaire de Droit de la Mer 2018, Δεκέμβριος 2018.