Ο κ. Αντώνης Καμάρας, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης δημοσίευσε άρθρο στο Foreign Affairs (στήλη: Eπιστολές από) με τίτλο: ‘Οι απαρχές της ελληνικής οικονομικής κρίσης’. Μπορείτε να το διαβάσετε  στην ιστοσελίδα:  http://www.foreignaffairs.com/features/letters-from/the-origins-of-the-greek-financial-crisis