Ερευνητικά έργα, που έχουν ολοκληρωθεί, επικεντρώθηκαν: