Τα Πρακτικά του 2023 Tirana Civil Society and Think Tank Forum έχουν δημοσιευθεί, παρέχοντας αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση που έλαβε χώρα στα Τίρανα, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων πολιτικής, λεπτομερών εκθέσεων των πάνελ της εκδήλωσης, καθώς και ολοκληρωμένες εκθέσεις πολιτικής.

Το Open Society Foundations-Western Balkans (OSF-WB), με εντολή της Κυβέρνηση της Αλβανίας προήδρευσε της Διαδικασίας του Βερολίνου το 2023, και σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και με το Cooperation and Development Institute (CDI), φιλοξένησε το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών και των Δεξαμενών Σκέψης 2023.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν ο επικεφαλής φορέας της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για την Πολιτική της Διεύρυνσης. Φορέας υλοποίησης της δράσης του ΕΛΙΑΜΕΠ στο Civil Society and Think Tank Forum αποτέλεσε το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο συμμετείχε με συμβουλευτικό ρόλο βοηθώντας τους επικεφαλής των ομάδων εργασίας να προσαρμόσουν τα συμπεράσματα και τις συστάσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να απευθυνθούν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες, στα κράτη-μέλη της ΕΕ και στα Δυτικά Βαλκάνια.

Μπορείτε να διαβάσετε τα Πρακτικά του 2023 Tirana Civil Society and Think Tank Forum εδώ.

Μπορείτε να ακολουθήσετε το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Facebook και το X.