Ανατρέχοντας την ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από προσωπικές συνεντεύξεις, πραγματοποιήσαμε ένα διπολικό μοντέλο που αφορά τις δύο υπαρκτές κυρίαρχες τάσεις που, κατά την άποψη μας, στηρίζουν διαφορετικές αντιλήψεις, ρητορικές και θεωρίες σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις και τα εθνικά θέματα.

Τίτλος Σχολές σκέψης και Ελληνική εξωτερική πολιτική
Συγγραφέας Vincenzo Greco
Έκδοση OP02.002, 2002