Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Πράγα (21 Νοεμβρίου 2002), λίγους μήνες μετά την επίκληση για πρώτη φορά στην ιστορία της Συμμαχίας του άρθρου 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης (12 Σεπτεμβρίου 2001), προοιωνίζονται τη διατήρηση ενός μεταλλαγμένου ΝΑΤΟ.

Τίτλος Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και στο ΝΑΤΟ: Συνέπειες για την Ελλάδα
Συγγραφέας Ανδρέας Κιντής
Έκδοση OP05.003, 2005