Στον 21ο αιώνα, θα υπάρξουν μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις για την εθνική ασφάλεια, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική σταθερότητα. Η ικανότητα μιας χώρας να διαχειρίζεται έκτακτες καταστάσεις έχει μεν υψηλή σημασία για τη δική της εσωτερική ασφάλεια και ευημερία, αλλά αντανακλά και στη διεθνή της εικόνα, γόητρο και ισχύ. Και ναι μεν οι παραγωγικές διαδικασίες στους τομείς της οικονομίας, παιδείας, έρευνας και ανάπτυξης θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη κάθε χώρας και την κατανομή ισχύος σε ένα ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο πολιτικό και οικονομικό σύστημα, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι διαδικασίες λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, ασφάλειας και υψηλής ποιότητας ζωής. Το διακύβευμα είναι, λοιπόν, σημαντικό.
Οι εν λόγω προκλήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μια χώρα όπως η Ελλάδα, τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης (έχοντας «δύσκολους» γείτονες και αποτελώντας διαμετακομιστικό σταθμό μεταναστών προς άλλες χώρες της ΕΕ, που όμως εγκλωβίζονται στην Ελλάδα λόγω του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ»), όσο και λόγω των οικονομικών δυσκολιών και άλλων εσωτερικών αδιεξόδων που πιθανόν να  οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της κοινωνικής έντασης.
Το Κείμενο Πολιτικής αρ. 16 του Θάνου Π. Ντόκου, Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ,  δεν εξετάζει απειλές και προβλήματα διακρατικής φύσης (που δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται), ούτε επιχειρεί να διατυπώσει απόψεις και εισηγήσεις για αμιγώς επιχειρησιακά και τεχνικά ζητήματα. Η ανάλυση και οι προτάσεις πολιτικής επικεντρώνονται σε ζητήματα στρατηγικής ανάλυσης και σχεδιασμού, καθώς και θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Είναι, βεβαίως, προφανές ότι οι προτεινόμενες θεσμικές αλλαγές δεν αποτελούν πανάκεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σημαντικότατες οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις και άρα απαιτούν ευρύτερες πολιτικές διαχείρισης και επίλυσης.

 

 

Τίτλος Προκλήσεις εσωτερικής ασφάλειας: ανάγκη μεταρρύμισης του μηχανισμού διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων
Συγγραφέας Θάνος Π. Ντόκος
Έκδοση PP16, Μάρτιος 2011