Η μέθοδος του ίσου επιμερισμού των ευθυνών με τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης είναι η καλύτερη και πλέον ασφαλής μέθοδος για τη χώρα μας ώστε να προστατέψει τον εαυτό της από τις Τουρκικές προκλήσεις, να διασφαλίσει τη θέση της στη διεθνή κοινωνία, αλλά και να αποφύγει την όποια προοπτική της μετωπικής σύγκρουσης με την Τουρκία.

Τίτλος Ο φόβος του αγνώστου: Το Κεμαλικό σύστημα στο νέο αιώνα
Συγγραφέας Σπύρος Λίτσας
Έκδοση OP01.007, 2001