Το κείμενο παρουσιάζει γενικές παρατηρήσεις σχετικές με το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου και τις θέσεις των εμπλεκομένων. Εξετάζει σειρά πιθανών σεναρίων επίλυσης και τις (αναμενόμενες) αντιδράσεις των Σέρβων και της Διεθνούς Κοινότητας επί των πιθανών αυτών σεναρίων. Προβάλει επίσης δύο ερωτήματα: (α) θα είναι “τελικό” το μελλοντικό καθεστώς του Κοσόβου; και (β) θα αποτελέσει προηγούμενο στις Διεθνείς Σχέσεις; Τέλος, αναφέρεται στην προβληματική η οποία δημιουργείται για τους διαμορφωτές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Τίτλος Κόσοβο: ανάλυση λύσεων και επιπτώσεων στις Διεθνείς Σχέσεις
Συγγραφέας Ρουμπίνη Γρώπα
Έκδοση Briefing note, 2007