Στο Κείμενο Εργασίας υπ’ αρ. 20 του Άρεφ Αλομπέιντ γίνεται μια προσπάθεια να αποδοθεί μια συνοπτική μα και συνάμα σαφή εικόνα της εξέγερσης στην Υεμένη. Η μελέτη της εξέγερσης αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή η Υεμένη ανήκει στη ζώνη των πετρελαιοπαραγωγικών αραβικών χωρών με τις φιλοδυτικές παραδοσιακές οικογενειακές μοναρχίες. Όπως είναι γνωστό, η αραβική χερσόνησος κατέχει το 66 % των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου, γι’ αυτό τα κράτη της περιοχής σε συνεργασία με την κυβέρνηση των Η.Π.Α. καταβάλλουν κάθε πολιτική προσπάθεια για να είναι οι εξελίξεις της εξέγερσης υπό έλεγχο και εντός της χώρας, μέχρι να βρεθεί μια αποδεκτή λύση, που θα ικανοποιούσε τις αντιμαχόμενες πλευρές. Αρχικά γίνεται μια ανασκόπηση της ιστορίας της χώρας για να κατανοήσουμε πώς κατέληξαν οι βασικές εξουσίες στα χέρια του προέδρου Σάλεχ από το 1978. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα κύρια θρησκευτικά δόγματα της χώρας, ο θεσμός της φυλής και ο ρόλος του στην πορεία των εξελίξεων και οι κύριες φυλές που συνθέτουν την κοινωνία της χώρας. Γίνεται μια αναφορά στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του λαού της χώρας που τον ώθησαν προς την εξέγερση. Επίσης γίνεται μια λεπτομερή καταγραφή των κυρίων μελών της αντιπολίτευση που επιδιώκουν την αλλαγή του πολιτικού συστήματος με την πτώση του καθεστώτος. Η εργασία αυτή μελετάει τα στάδια της εξέγερσης και τα αδύναμα σημεία του καθεστώτος στην αντιμετώπιση της, καθώς και την αραβική πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας των χωρών του κόλπου για την επίλυση της κρίσης και ταυτόχρονα τη στάση του καθεστώτος και της αντιπολίτευσης σ’ αυτήν.

Eπιχειρείται μια σύντομη ανάλυση του κινήματος των Χουθί και του εμφυλίου μεταξύ των οπαδών του και του στρατού του Σάλεχ. Επίσης αναλύεται το Κίνημα του Νότου και οι προσπάθειές τους για την απόσχιση από το καθεστώς του Σάλεχ. Σημαντική αναφορά γίνεται στην οργάνωση «Αδελφοί Μουσουλμάνοι» και στον ρόλο της στην πολιτική ζωή της Υεμένης. Τέλος στα συμπεράσματα αναπτύσσονται κάποιες προσωπικές εκτιμήσεις και προοπτικές για το μέλλον της εξέγερσης, τις πιθανότητες της επικράτησης της ΑλΚάιντα και τον καθοριστικό ρόλο των Η.Π.Α στην  επίλυση της κρίσης.

Τίτλος Η κρίση της Υεμένης: Αιτίες και προοπτικές
Συγγραφέας Άρεφ Αλομπέιντ
Έκδοση WP20, Μάιος 2011