Η αυξανόμενη δυναμική ψήφων του Refah, σε συνδυασμό με την αύξηση των αποφοίτων των imam-hatip και των μαθητών που παρακολουθούσαν τους κορανικούς κύκλους μαθημάτων, αναμφίβολα θεωρήθηκε από μέρους κυρίως του Τουρκικού Στρατού μία δυνητική απειλή για το κοσμικό σύστημα της χώρας.

Τίτλος Η Ισλαμική Εκπαίδευση στην Τουρκία: Η περίπτωση των Imam-Hatip
Συγγραφέας Δημήτρης Αντωνίου
Έκδοση OP99.009, 1999