Στο Κείμενο Εργασίας υπ’ αρ. 19 του Παντελή Τουλουμάκου παρατηρείται ότι η πρόσφατη κρίση στις αραβικές χώρες της Αφρικής και η εμπλοκή της Τουρκίας αναζωπύρωσαν τις συζητήσεις σχετικά με την προσπάθεια της Άγκυρας να αναβαθμίσει το γεωστρατηγικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τον αραβικό κόσμο της αφρικανικής ηπείρου, τουλάχιστον, η νέα αφρικανική πολιτική που η Τουρκία ακολούθησε από το 1998 – και με έμφαση από το 2002 και εξής – προσέδωσε μία ιδιαίτερη δυναμική στους τουρκικούς διπλωματικούς χειρισμούς, ορατή ως κάποιο βαθμό και εξ αφορμής των σύγχρονων γεγονότων στη Λιβύη· οδήγησε, επίσης, στη δημιουργία ισχυρών πολιτικών και οικονομικών ερεισμάτων της Άγκυρας στην περιοχή.

Τίτλος Η αφρικανική πολιτική της Τουρκίας και ο αραβικός κόσμος της Αφρικανικής ηπείρου: θέτοντας τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία
Συγγραφέας Παντελής Τουλουμάκος
Έκδοση WP19, Μάιος 2011