Το παρόν βιβλίο εξετάζει τη φύση και σοβαρότητα της απειλής των Όπλων Μαζικής Καταστροφής για την ασφάλεια του Δυτικού κόσμου. Παράλληλα διερευνά και αξιολογεί τις πιθανές προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος.

Τίτλος Countering the proliferation of weapons of mass destruction
Συγγραφέας Θάνος Ντόκος
Έκδοση Routledge, 2008