Βουλευτές από την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα νέο περιφερειακό κλάδο του Κοινοβουλευτικού Δικτύου της Παγκόσμιας Τράπεζας (PNoWB), με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση των κοινών αναπτυξιακών προκλήσεων της περιοχής.

Σε συνάντηση που είχαν στο Σούνιο αυτήν την εβδομάδα, 30 βουλευτές από την ΝΑ Ευρώπη συζήτησαν τις αναπτυξιακές προκλήσεις της περιοχής, με εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ευρωπαϊκών Οργανισμών, του ΔΝΤ, του Συμφώνου Σταθερότητας, και άλλους ειδικούς και πανεπιστημιακούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

“Καλωσορίζουμε τη δημιουργία του δικτύου βουλευτών από την Νότιο-ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Δικτύου της Παγκόσμιας Τράπεζας, PNoWB”, δήλωσε ο Έλληνας βουλευτής, κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, που συμμετείχε στην προεδρεία της συνάντησης. Οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί των βαλκανικών χωρών δεν είναι συνηθισμένοι στη συχνή ανταλλαγή απόψεων και πολλές συγκρούσεις ή παρανοήσεις έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, σε αρκετές περιπτώσεις. Σήμερα, η επικοινωνία και η οικοδόμηση συναίνεσης μπορούν να βοηθήσουν στη διάδοση της ανάγκης για αλλαγή και για συνεργασία στον τομέα αυτό. Η ευρωπαϊκή προοπτική αποτελεί κοινή βάση για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου σε μια διακρατική ατζέντα, που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών, τη διασφάλιση ενεργειακής παροχής, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Tο Κοινοβουλευτικό Δίκτυο της Παγκόσμιας Τράπεζας (PNoWB), με την υποστήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), διοργάνωσε στις 29-30 Σεπτεμβρίου συνέδριο για βουλευτές από την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη με θέμα «Προς ένα κοινό οικονομικό περιβάλλον στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη». Στην συνάντηση συμμετείχαν βουλευτές από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, το Κόσοβο την ΠΓΔ της Μακεδονίας, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Το PNoWB, το οποίο δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000 ως ένα μικρό ανεπίσημο δίκτυο, έχει αναπτυχθεί και σήμερα περιλαμβάνει μέλη από περίπου 110 χώρες. Το Δίκτυο έχει διευρυνθεί μέσω της δημιουργίας τεσσάρων εθνικών και περιφερειακών συμβουλίων στην Ινδία, την Ανατολική Αφρική, την Ιαπωνία, και την Μέση Ανατολή/ Βόρεια Αφρική. Το περιφερειακό δίκτυο βουλευτών από την ΝΑ Ευρώπη που συστήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο είναι το πιο νέο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης οργάνωσης.

“Οι βουλευτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης”, τόνισε ο Shigeo Katsu, Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. “Κατά την διάρκεια αυτού του συνεδρίου, αποκτήσαμε καινούριες ιδέες σχετικά με τον τρόπο με το οποίο η περιοχή μπορεί να προοδεύσει σε σημαντικούς τομείς, όπως η διακυβέρνηση, η ενέργεια, το εμπόριο, οι μεταφορές, και η αγορά εργασίας. Στο μέλλον, το καινούριο δίκτυο βουλευτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης του PNoWB θα παρέχει στην Παγκόσμια Τράπεζα και σε άλλους χορηγούς ένα δίκτυο ενεργών βουλευτών, που θα μπορούμε να συμβουλευόμαστε για τα παραπάνω θέματα άλλα και άλλα ουσιώδη αναπτυξιακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος”.

Η Παγκόσμια Τράπεζα υποδέχεται θετικά τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο των βουλευτών σε αναπτυξιακά θέματα καθώς και στο συγκεκριμένο δίκτυο, ως ένα μέσον ενίσχυσης της συλλογικής υπευθυνότητας. Παγκοσμίως, οι βουλευτές μπορούν να γίνουν παράγοντες αλλαγής. Εκπροσωπούν τις ανάγκες και τις απόψεις των ψηφοφόρων τους, και μπορούν να συνεισφέρουν στον σχεδιασμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Παγκόσμια Τράπεζα. Σε πολλές χώρες, τα προγράμματα της Παγκόσμιας Τράπεζας περνούν από Κοινοβουλευτική έγκριση, είτε άμεσα μέσω ψηφοφορίας, είτε έμμεσα μέσω αποδοχής του προϋπολογισμού τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βουλευτές δημιουργούν, συζητούν και περνούν νέες νομοθεσίες που συνδέονται με τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα που στηρίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Σε χώρες που παρέχουν αναπτυξιακή βοήθεια, οι βουλευτές μπορούν να παίξουν τον ρόλο των υποστηρικτών προγραμμάτων ανάπτυξης. Συζητούν και εγκρίνουν προϋπολογισμούς που αφορούν εξωτερική βοήθεια, διαμορφώνουν και επανεξετάζουν τις αναπτυξιακές πολιτικές και προωθούν την συνοχή σε όλο το φάσμα των πεδίων πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο βουλευτών από τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, καθώς και για να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.seerecon.org/calendar/2006/events/parliamentarians.html