Το παρόν κείμενο πολιτικής αξιολογεί τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που επενδύονται στη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης εντός του χρονικού πλαισίου 2008-2013, απαντώντας σε τρία ερωτήματα:

Πόσο κοστίζουν στην πραγματικότητα οι πολιτικές ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα;

Οι τρέχουσες πολιτικές είναι οικονομικά αποδοτικές όταν συγκρίνονται με τα αποτελέσματα;

Υπάρχουν εναλλακτικές συστάσεις πολιτικής που θα μπορούσαν να είναι πιο αποδοτικές;

 

Συγγραφείς: Δανάη Αγγέλη, Άννα Τριανταφυλλίδου, Αγγελική Δημητριάδη

MIDAS Κείμενο ΠολιτικήςMIDAS Policy Paper: Assessing the Cost-effectiveness of Irregular Migration Control Policies in Greece