Το Κείμενο Εργασίας 33/2013 του κ. Παντελή Τουλουμάκου, βοηθού ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, αναλύει τις διαστάσεις του Κουρδικού προβλήματος και τις συνέπειές του για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Πέρα από την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών, ως συνέπεια των συγκρούσεων ανάμεσα στις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και τους μαχητές του ΡΚΚ, το Κουρδικό πρόβλημα έχει ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Στην παρούσα μελέτη, το Κουρδικό εξετάζεται, εξάλλου, και ως πρόβλημα στις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας· στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιρροή που ασκεί το Κουρδικό στη διαμόρφωση των πολιτικών και διπλωματικών σχέσεων της Τουρκίας με το Ιράκ, το Ιράν και τη Συρία.