Στο Ενημερωτικό Σημείωμα 01/2013 ο Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, υπεύθυνος του προγράμματος «Γεωπολιτική της Ενέργειας» στο ΕΛΙΑΜΕΠ αναλύει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ για το 2013.