Το 16ο τεύχος του Δελτίου Μέσης Ανατολής-Μεσογείου ασχολείται με την ελληνική επιχειρηματικότητα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Έμφαση δίδεται, μεταξύ άλλων, σε τομείς όπως η υγεία και ο τουρισμός αλλά και η αγορά ακινήτων.