Σε άρθρο της το οποίο έγραψε στο Revue Française d’Administration Publique, η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Φιλίππα Χατζησταύρου εξετάζει τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα της Ελλάδας μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.