Ο Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος γράφει, στο Ειδικό Ένθετο του ΕΛΙΑΜΕΠ για την εφημερίδα Τα Νέα, για τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ινδία το 2024 και για το πεδίο συνεργασίας με την Ελλάδα που διαφαίνεται.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.