“Η μεγάλη πλειονότητα του πολιτικού κόσμου της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα έχει καταλάβει πλέον πολύ καλά ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη, της οποίας θα είναι η ίδια αναπόσπαστο μέλος. Και αυτή είναι τελικά μια επιλογή που καθορίζει όλες τις άλλες. Με άλλα λόγια, η σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη δεν είναι συναλλακτική, όπως πιθανόν ισχύει για μερικές άλλες χώρες-μέλη, αλλά υπαρξιακού χαρακτήρα. Αυτό είναι που κάνει τη μεγάλη διαφορά”, υπογραμμίζει ο Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε άρθρο του για τα 40 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, τα κεκτημένα, αλλά και τα αδύναμα σημεία της σχέσης αυτής.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ, στις σελίδες 52-53 του περιοδικού της Βουλής των Ελλήνων “ΒΟΥΛΗ Επί του… Περιστυλίου”.