Η Μαρία Γαβουνέλη γράφει για τις ουσιαστικές αλλαγές που συντελούνται στην Αφρική, για την εξαφάνιση της στρατιωτικής αλλά και κοινωνικής ευρωπαϊκής παρουσίας στην περιοχή και για τους νέους παίκτες όπως είναι η Τουρκία που ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στις χώρες της Αφρικής.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.