Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει συνεργάτη/συνεργάτιδα πλήρους απασχόλησης για τη θέση Γραμματέως / Στελέχους Διοίκησης, με κύρια ευθύνη τη σωστή λειτουργία της γραμματείας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Η θέση είναι διαθέσιμη άμεσα και θα έχει μια αρχική περίοδο δοκιμασίας έξι μηνών.

Η αμοιβή της θέσης αυτής θα εξαρτηθεί από τα καθήκοντα και τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας.

Απαιτούμενα προσόντα

 

–  Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κοινωνικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομικά) ή αντίστοιχο δίπλωμα ιδιωτικής σχολής.

–  3ετή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (Executive assistant)

–  Άριστες διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

–  Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά) Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

–  Γνώση χρήσης υπολογιστή, διαδικτύου – άριστη γνώση Microsoft Word και Excel).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 1 Φεβρουαρίου 2010. Παρακαλείστε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας και μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή και μια συστατική επιστολή στην κα Νίνα Παπαϊωάννου (nina@eliamep.gr).