Στο παρόν κείμενο πολιτικής ο Γιάννης Α. Εμμανουηλίδης εξετάζει τις προοπτικές διαφοροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 και περισσοτέρων κρατών μελών, ώστε να μπορέσει η διευρυμένη ΕΕ να παραμείνει αποτελεσματική. Η αυξανόμενη πολιτική, οικονομική, κοινωνική, και γεωπολιτική ανομοιογένεια ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, οι διαφορετικοί πολιτικοί στόχοι και προσδοκίες των κρατών μελών σχετικά με το μέλλον της ΕΕ και οι πιέσεις που δέχεται η ΕΕ από τρίτες χώρες που προσδοκούν να ενταχθούν στην ΕΕ, εντείνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφοροποίηση στους κόλπους της ΕΕ. Το ερώτημα δεν είναι αν στο μέλλον θα υπάρχει μια διαφοροποιημένη Ευρώπη, αλλά τι μορφή θα λάβει και με τι τρόπο θα πραγματοποιηθεί αυτή η διαφοροποίηση.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά .

Τίτλος Conceptualizing a differentiated Europe
Συγγραφέας Γιάννης Α. Εμμανουηλίδης
Έκδοση PP010, 2008