Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου ASSESS και αφορά τη συγκριτική μελέτη παρακολούθησης των πολιτικών ενσωμάτωσης και των αποτελεσμάτων για γυναίκες, υπηκόους τρίτων χωρών, παιδιά από τρίτες χώρες και θύματα σωματεμπορίας σε δέκα κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία , Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Ισπανία. Η μελέτη παρήγαγε ευρήματα σε δύο επίπεδα ανάλυσης: μια εις βάθος αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές και τα προγράμματα μετανάστευσης για την ένταξη ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων μεταναστών και μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ολοκλήρωσης τους. Με βάση την ανάλυση αυτών των ευρημάτων, η έκθεση αυτή παρέχει συστάσεις για τη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης για την ενσωμάτωση των μεταναστών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και για την επεξεργασία πολιτικών προσεγγίσεων για την καλύτερη ενσωμάτωση των ευάλωτων μεταναστών.

Συγγραφείς:
Mila Mancheva and Andrey Nonchev: Methodology for monitoring the integration of vulnerable migrants
Mila Mancheva and Slavyanka Ivanova: Assessing the integration of vulnerable migrant groups in ten EU member states: a comparative report

Το κείμενο της τελικής έκθεσης στην Αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμο εδώ