Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το κείμενο πολιτικής του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Ευάγγελου Βενέτη. Ο Δρ. Βενέτης αναλύει την ελληνική διπλωματία σε σχέση με την αραβοϊσραηλινή διένεξη.