Στο ενημερωτικό σημείωμα 14/2012 ο Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης αναλύει τις εναλλακτικές επιλογές μετά την εγκατάλειψη του ITGI. Μεταξύ άλλων, εξηγεί γιατί  η προοπτική της κατασκευής του αγωγού αυτού θεωρείται επισφαλής και αναφέρεται στα στρατηγικά ενδιαφέροντα της Τουρκίας και την υποστήριξη από μέρους της της συγχώνευσης Nabucco-TANAP. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού σημειώματος είναι διαθέσιμο στα αγγλικά.