Στο πλαίσιο του προγράμματός του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου  για την παγκόσμια διακυβέρνηση, η Ακαδημία Παγκόσμιας Διακυβέρνησης διοργανώνει σεμινάριο για την πολιτιστική διαφορετικότητα από τις 6 ως τις 8  Μαΐου 2013 στη Φλωρεντία. Υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι η Καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου.  Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Μαρτίου 2013. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.