Το βιβλίο της Άννας Τριανταφυλλίδου: Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη του 21ου αιώνα (Λονδίνο: Routledge, 2010) εκδόθηκε μόλις σε σχήμα paperback (μαλακό εξώφυλλο). Το βιβλίο εξερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ γηγενών πλειοψηφιών και μουσουλμανικών μειονοτήτων σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο να αναδείξει τα διαφορετικά μονοπάτια ένταξης των μεταναστών και γηγενών μουσουλμάνων της Ευρώπης. Ξεκινώντας με μια κριτική παρουσίαση της θεσμοποίησης του Ισλάμ στην  Ευρώπη και αναλύοντας το φαινόμενο της μουσουλμανοφοβίας, το βιβλίο αυτό δείχνει πώς οι κοινωνικο-οικονομικές, θεσμικές και πολιτικές παράμετροι δημιουργούν το πλαίσιο για την ένταξη των μουσουλμάνων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.