Η Καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου, επικεφαλής της ομάδας μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ και μέλος του Eπιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι η νέα Διευθύντρια (ad interim) του Προγράμματος Παγκόσμιας Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) της Φλωρεντίας.