Διαβάστε το άρθρο της Δρος. Φιλίππας Χατζησταύρου, Επιστημονικής Συνεργάτιδας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ‘Ο θαυμαστός κόσμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης’, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα ‘Protagon’ στις 25 Οκτωβρίου.