Οι συνάδελφοι του APPRAISE ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 7 Ιουνίου 2023, για τον πρώτο έλεγχο του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εύρος της αξιολόγησης κάλυψε όλες τις δραστηριότητες που εκτελέστηκαν μεταξύ της περιόδου 2021 – 2023. Οι υπεύθυνοι του κάθε πακέτου εργασίας παρουσίασαν τα κύρια επιτεύγματά τους και τους τέσσερεις πιλότους του έργου λεπτομερώς, ώστε να καταδείξουν την εξαιρετική πρόοδο που σημειώθηκε στο πλαίσιο του έργου μέχρι στιγμής.

Ως επικεφαλής του WP2 για Κοινωνικά, Νομικά, Ηθικά και Ιδιωτικά Θέματα, η Ειρήνη Κερεμίδου συμμετείχε στην αξιολόγηση εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ.