Η παρουσίαση της προόδου των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο, αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της 2ης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων του έργου PAVE στο Παρίσι, στις 22 Φεβρουαρίου, 2022.

Η ομάδα εκ μέρους του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) εκπροσωπήθηκε από τον Μπλεντάρ Φετά, ενώ ο επικεφαλής της ομάδας Ιωάννης Αρμακόλας, καθώς και ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος συμμετείχαν διαδικτυακά στη συζήτηση.

Πιο αναλυτικά, ο Μπλεντάρ Φετά παρουσίασε τη δουλειά της ομάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο του Work Package 5 με συγκεκριμένες αναφορές στην έρευνα πεδίου, που διεξήχθη στις πόλεις, Τέτοβο και Κουμάνοβο, στη Βόρεια Μακεδονία.

Σκοπός της ομάδας ήταν να συλλέξει εμπειρικά δεδομένα διαδικτυακά και μη, σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση, ως κινητήρια δύναμη, σχετικά με τον ευάλωτο χαρακτήρα αλλά και την ανθεκτικότητα των υπό εξέταση κοινοτήτων.

Ο Φετά παρουσίασε κάποια από τα βασικά ευρήματα της ανάλυσης των δεδομένων από την έρευνα πεδίου αλλά και τα αποτελέσματα της 2ης συνάντησης των ενδιαφερόμενων πλευρών, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου, 2022.  Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η ομάδα κατόρθωσε να φέρει σε αυτή τη συνάντηση ανθρώπους που εργάζονται σε κρατικούς φορείς, αλλά και μέλη της κοινωνίας των πολιτών καθώς επίσης και εκπροσώπους θρησκευτικών θεσμών και μέλη της διεθνούς κοινότητας στη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να συζητήσουν τα ευρήματα της έρευνας και να εκφράσουν τις απόψεις τους γι΄ αυτά.

Στη συνάντηση στο Παρίσι, ο Άκης Καρατράντος παρουσίασε την έρευνα στο πλαίσιο του Work Package 6. Συγκεκριμένα, παρουσίασε το έργο, που έχει συντελεστεί σχετικά με την επιλογή και ανάλυση των δεδομένων των δυναμισμών του διακρατικού εξτρεμισμού στα Δυτικά Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή/ Βόρεια  Αφρική (ΜΕΝΑ) και τις διασυνδέσεις με την Ευρώπη. Ο Καρατράντος παρουσίασε εξάλλου τον σχεδιασμό για τους επόμενους έξι μήνες, που ανάμεσα σε άλλα προβλέπει τη δημιουργία ενός «πρακτικού εγχειρίδιου» (toolkit), που θα περιλαμβάνει τους παράγοντες σχετικά με την ευπάθεια/ ανθεκτικότητα (vulnerability/ resilience).

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του PAVE, Ιωάννης Αρμακόλας παρενέβη στη διάρκεια όλων των σχετικών συνεδριάσεων, εξηγώντας σε βάθος τη πρόοδο που έχει επιτευχθεί και αναλύοντας περαιτέρω τα ευρήματα της έρευνας πεδίου.

Ύστερα από τρεις μέρες εντατικής δουλειάς και πολλών συζητήσεων, η συνάντηση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, για πρώτη φορά τα μέλη όλων των «αδελφών» πρότζεκτ στο πλαίσιο του 2020 Horizon, δηλαδή PAVE, PREVEX και Connekt συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα ευρήματα των ερευνών τους σχετικά με τον βίαιο εξτρεμισμό.

Οδηγοί και στοιχεία του VE, ευρήματα ανά χώρα αλλά και τάσεις ανά περιφέρεια ήταν κάποια από τα θέματα που συμπεριλήφθηκαν στην ατζέντα της συζήτησης, τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, στο Παρίσι. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε επίσης ένα workshop αξιολόγησης με τη συμμετοχή του Peacemakers Network που κατέληξε σε συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας καθώς και προτεινόμενες λύσεις για την αποτροπή του βίαιου εξτρεμισμού (PVE).

Η ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ συνέβαλε στη συζήτηση παρέχοντας νέες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, βάσει των ευρημάτων από τα εμπειρικά δεδομένα, που προέκυψαν από την έρευνα, που διεξήγαγε στη Βόρεια Μακεδονία, τον Ιούλιο του 2021.