Η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Φιλίππα Χατζησταύρου συνεισφέρει στο νέο λεξικό για τους δρώντες της Ευρώπης. Το λεξικό αυτό απευθύνεται σε σπουδαστές, διδάσκοντες, ερευνητές και επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, η Δρ. Χατζησταύρου είναι υπεύθυνη για το λήμμα σχετικά με τους μόνιμους αντιπροσώπους στην ΕΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.