Στις 15-16/12/2021, στη Μαδρίτη, τα είκοσι ενδιαφερόμενα μέρη του ευρωπαϊκού προγράμματος RESCUER είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρώτη συνεδρίαση της κοινοπραξίας. Σκοπός της πρώτης αυτής Γενικής Συνέλευσης ήταν να συζητήσουν οι εταίροι τα ευρήματα της ερευνητικής ομάδας RESCUER σχετικά με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πακέτων εργασίας.

Στόχος του RESCUER είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια τεχνολογική εργαλειοθήκη με επίκεντρο τους Πρώτους Ανταποκριτές (Πυροσβέστες, Ιατροί, Αστυνομία)  προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους ικανότητα και η ασφάλειά τους υπό αντίξοες συνθήκες. Απώτερος στόχος του RESCUER είναι να προετοιμάσει την επόμενη γενιά των Πρώτων Ανταποκριτών, ώστε να είναι καλύτερα προστατευμένοι και ενημερωμένοι, με βελτιωμένη επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικής λειτουργίας σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και δίκτυο επικοινωνιών.

Στη συνάντηση συμμετείχε εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ η κα. Ειρήνη Κερεμίδου.

Το έργο RESCUER χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://rescuerproject.eu.