Το άρθρο της Φιλίππας Χατζησταύρου “Greece’s accession in the EEC: toward dependency and differentiation” δημοσιεύθηκε στο Comparative European Politics στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EU3D και είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://doi.org/10.1057/s41295-022-00314-4.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://rdcu.be/cUUOK.

To παρόν άρθρο ρίχνει φως στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ με στόχο να σκιαγραφήσει την προσαρμογή της χώρας στις δογματικές αρχές και τις διευρυμένες επιταγές της κοινής αγοράς. Υποστηρίζει ότι υπήρξε μια συνολική νεοφιλελεύθερη συναίνεση σε αρκετά μεγάλο βαθμό μεταξύ της άρχουσας τάξης της Ελλάδας και του ευρωπαϊκού κατεστημένου ότι η ένταξη της χώρας πρέπει να βασίζεται σε μια έντονα άνιση σχέση εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρέχει επίσης ιστορικά και αρχειακά στοιχεία σχετικά με το σχηματισμό διεθνικών ιδεοποιητικών δομών που αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου και εξηγεί πώς η εξάρτηση εντός της ΕΕ έγινε σιωπηρή κατευθυντήρια αρχή της διακυβέρνησης της διεύρυνσης προς το Νότο. Σε αυτή την προοπτική, η ελληνική περίπτωση παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για την ιστορική και πνευματική εξέλιξη της διαδικασίας ένταξης του Νότου, αποκαλύπτοντας πώς η εξάρτηση και η διαφοροποίηση συνδέονται στενά μεταξύ τους. Δείχνει ότι οι διαφορές στις δομές παραγωγής και τη σύνθεση των εξαγωγών μεταξύ του πυρήνα και της νότιας χώρας τροφοδότησαν ασύμμετρες σχέσεις που αφού ενσωματώθηκαν στο νόμο επέτρεψαν συγκεκριμένες μορφές πολιτικής διαφοροποίησης.