Οι πρόσφατες αναθεωρημένες προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την ανάκαμψη που θα ακολουθήσει την κρίση του Covid-19 χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αισιοδοξία σε σχέση με τις αντίστοιχες του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές, ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να φτάσει το 4,2% για το 2021, ποσοστό αντίστοιχο με αυτό της αναμενόμενης ύφεσης για το 2020 (-4,2%). Η αισιοδοξία του ΟΟΣΑ εδράζεται σε μια σειρά εξελίξεων των τελευταίων μηνών που συμπεριλαμβάνουν τις ενημερωτικές καμπάνιες και τις έρευνες για τα εμβόλια, τις πολιτικές που έχουν ληφθεί στον τομέα της υγείας, αλλά και την ισχυρή στήριξη των οικονομιών με δημοσιονομικά μέτρα. Οι οικονομίες της Ευρωζώνης αναμένεται να κινηθούν με ελαφρώς χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης το 2021, με την οικονομία της Γαλλίας να μεγεθύνεται κατά 2%, της Γερμανίας κατά 2,8%, της Ιταλίας κατά 4,2%, της Ισπανίας κατά 5% και της Ελλάδας κατά 0,9%.

Παρότι η προβλεπόμενη ανάκαμψη παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ εκτιμά πως η ελληνική οικονομία θα παρουσιάσει υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης το 2022, της τάξεως του 6,6%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης που θα κυμανθεί σε παρόμοια επίπεδα (3.3%) όπως και το 2021. Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, καθυστερήσεις στη διάθεση του εμβολίου αλλά και δυσκολίες στη διαχείριση εξάρσεων της πανδημίας είναι πιθανό να υπονομεύσουν τις προβλέψεις αυτές.