Η τέταρτη δημοσκόπηση στην Ελλάδα και την Τουρκία έλαβε χώρα το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2022, πριν τους προσφάτους σεισμούς που έπληξαν την νότιο και νοτιοανατολική Τουρκία. Μεταξύ άλλων ερωτημάτων στόχος της τέταρτης δημοσκοπήσεως ήταν και να αποτυπώσει τις απόψεις και παραστάσεις της ελληνικής και τουρκικής κοινής γνώμης όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα και την θέση των μεταναστών στην ελληνική και τουρκική κοινωνία.

Η δημοσκόπηση υποστηρίχθηκε από την διαΝΕΟσις, σχεδιάσθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Istanbul Policy Center (IPC) και πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες MRB και KONDA στην Ελλάδα και την Τουρκία αντιστοίχως με την συμμετοχή 1003 Ελλήνων και 2148 Τούρκων πολιτών. Αυτή ακολούθησε τα βήματα των τριών πρώτων κοινών δημοσκοπήσεων που έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο του 2021, τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Μάιο του 2022, με τη συμμετοχή 1.022 Ελλήνων και 1.163 Τούρκων πολιτών στην πρώτη, 1008 Ελλήνων και 2731 Τούρκων πολιτών στην δεύτερη και 1003 και 1786 Τούρκων πολιτών στην τρίτη.

Δεδομένα ποσοτικής έρευνας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εδώ.