Η έρευνα επικεντρώνεται στο εφαρμοστικό πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και ειδικότερα πώς εφαρμόζονται και αναπαράγονται οι συνοριακές διαδικασίες όταν έρχονται αντιμέτωπες με την κινητικότητα των μεταναστών σε διαφορετικά στάδια, με έμφαση στην είσοδο στην Ελλάδα καθώς και στην κινητικότητα στην ηπειρωτική χώρα. Η έκθεση καταγράφει τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των φορέων που εμπλέκονται στη φύλαξη των εξωτερικών αλλά και εσωτερικών συνόρων, αλλά και των μεταναστών που έφθασαν στην Ελλάδα μετά το 2015. Τα ευρήματα αναδεικνύουν πώς επιδρούν οι συνοριακές διαδικασίες στους μετανάστες, πώς αναπαράγονται εσωτερικά ‘σύνορα’ στο πλαίσιο της ένταξης αλλά κυρίως του αποκλεισμού (νομικού και κοινωνικού) στην ενδοχώρα τους και με κατά πόσο επιδρούν στην απόφαση των μεταναστών να συνεχίσουν το ταξίδι τους ή να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Βρείτε την έκθεση εδώ.