Το ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσιεύει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική γλώσσα σημαντικό άρθρο του Josep Borrell, Ύπατου Εκπροσώπου & Αντιπροέδρου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Το άρθρο, που αναφέρεται στη νέα πραγματικότητα μετά την πανδημία, δημοσιεύεται ταυτόχρονα από κορυφαία think tanks της Ευρώπης.

Στο άρθρο του ο Josep Borrell διαπιστώνει ότι η κρίση διευρύνει τις ήδη υπάρχουσες δυναμικές που αφορούν το μέλλον της παγκοσμιοποίησης, την εξέλιξη της παγκόσμιας διακυβέρνησης και την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναδεικνύει την προτεραιότητα στρατηγικής αυτονομίας για την Ευρώπη, η οποία δεν πρέπει να περιορίζεται στον στρατιωτικό τομέα, αλλά να βασίζεται σε έξι επιπλέον βασικούς πυλώνες:

  • Να μειώσουμε την εξάρτησή μας στον τομέα της υγείας και των τεχνολογιών του μέλλοντος
  • να αποτρέψουμε παράγοντες της αγοράς εκτός Ευρώπης να αποκτήσουν έλεγχο επί των στρατηγικών μας δραστηριοτήτων,
  • να προστατέψουμε τις υποδομές μας από κυβερνοεπιθέσεις
  • να διασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να θιγεί η αυτονομία μας εξαιτίας μετεγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων
  • να επεκτείνουμε τις κανονιστικές αρμοδιότητες της Ευρώπης στις τεχνολογίες του αύριο
  • να αναλάβουμε την ηγεσία σε όλους τους τομείς όπου το έλλειμμα παγκόσμιας διακυβέρνησης οδηγεί στην καταστροφή του πολυμερούς συστήματος.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο στην πλήρη μορφή του εδώ