Κείμενο πολιτικής με θέμα την “Στρατιωτική Θητεία και Άμυνα” εξέδωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Τη μελέτη υπογράφουν ο αμυντικός αναλυτής, κ. Μάνος Ηλιάδης και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ Θάνος Ντόκος, και όπως διευκρινίζεται στα εισαγωγικά σχόλια των συγγραφέων στόχος της είναι “να απαντήσει στο ερώτημα αν πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο θεσμός της στρατιωτικής θητείας για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε δύο μεγάλες προκλήσεις: Πρώτον και σημαντικότερο, την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού στρατευσίμων με στόχο την κάλυψη των αναγκών εθνικής άμυνας και δεύτερον, την αλλαγή αντίληψης των στρατευσίμων περί χαμένου χρόνου, μέσω της προσφοράς δεξιοτήτων”.

Διαβάστε την περίληψη της μελέτης εδώ.

Διαβάστε την έρευνα εδώ.